ศาสนาและการศึกษา

คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณภาลครบ 1 ปี หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%86%e0%b9%8c%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-3

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2566 ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม นำโดยพระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ประธานดำเนินงาน ร่วมกับคณะกรรมการ ไวยาวัจกร อุบาสก อุบาสิกา และศิษยานุศิษย์ วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบมรณภาลครบ 1 ปี หลวงพ่อพระอธิการสำเนา สิริปญฺโญ (สำเนา สิริปญฺญเถรานุสรณ์) อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชเสนาบดี รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสบางพลีใหญ่ใน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชสมุทรวัชราจารย์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนหน้าเครื่องทองน้อย ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาและข้าวสารแก่เด็กนักเรียน จำนวน 40 ทุน จากโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา

พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 16 รูป อาทิ เช่น พระครูวิมลศุภการ ดร. เจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง พระเดชพระคุณพระวชิรธรรมวิธาน เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส พระเดชพระคุณพระมงคลธรรมธัช เจ้าคณะอำเภอบางเสาธง เจ้าอาวาสวัดศิริเสาธง พระมหาวิฑูร ธมฺมโชโต ดร. เจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่ พระครูภาวนาสมณคุณ เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ ดร. เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา พระมหาประเสริฐ มหานาโค เจ้าคณะตำบลปากน้ำ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร โดยมี คุณเกษมศักดิ์ นุชประมูล เจ้าของวัดคนแรก นายณรงค์ บุญช่วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางปู น.ส.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู “เจ๊แมว” มะลิวรรณ ตั้งเด่นไชย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ใหญ่ณัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสาววันเพ็ญ สุวรรณผู. รองผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ตลอดจนคณะกรรมการ ไวยาวัจกร และศิษยานุศิษย์วัดพุทธภาวนาราม ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม และภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระ จากวัดต่างๆ และคณะสงฆ์ วัดพุทธภาวนาราม ที่ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมาติกาบังสุกุล รวมทั้งสิ้น 75 รูป โดยภายในงานศิษยานุศิษย์วัดพุทธภาวนาราม ยังได้นำอาหารคาวหวาน และน้ำดื่ม มาเปิดเป็นโรงทานให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประธานกัน อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*