ข่าวประชาสัมพันธ์

นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง เข้าเยี่ยมชมด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และได้ทำการทดสอบเปิดจุดการตรวจสอบสินค้า

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%aa%e0%b8%8a%e0%b8%8d%e0%b8%a0%e0%b8%93-%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89

เมื่อวันนี้ 2 พ.ค.66 นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะทำงานฯ ประกอบด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT), บริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO), สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (TG), บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (BFS) เข้าเยี่ยมชมด่านตรวจพืช ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และได้ทำการทดสอบเปิดจุดการตรวจสอบสินค้า เพื่อขอออกใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบจุดเดียว (One-Stop Service) ณ อาคารคลังสินค้าหลังที่ 4 (WH 4) เขตปลอดอากร ทสภ. โดยมีการเปิดจุดตรวจสอบสินค้า WH 4 ควบคู่ไปกับจุดตรวจสอบสินค้าเดิมที่คลังสินค้า TG และ คลังสินค้า BFS โดยจุดออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ย้ายจากอาคาร S1 ไปดำเนินการ ณ WH 4 ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดจุดตรวจสอบสินค้า WH 4 จะให้บริการตรวจสอบสินค้า ดังนี้

สินค้าที่ส่งออกไปยัง สหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส และสหราชอาณาจักร ทุกชิปเม้นท์ของตัวแทนผู้ส่งออก HTI ซึ่งแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับบริการ รวมทั้งสินค้าของบริษัทอื่นๆ ที่จองคิวตรวจ

ณ WH 4 ผู้ส่งออก/ ตัวแทน ต้องปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบสินค้าที่จะส่งออกไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์ สมาพันธรัฐสวิส และสหราชอาณาจักร ผ่านด่านฯ สุวรรณภูมิ

สินค้าที่จะทำการส่งออกในช่วงเช้านอกเวลาราชการ (ช่วงเวลา 03.30 – 06.30 น.)

สินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศนอกเหนือกลุ่มประเทศตามข้อ 1 ที่มีความประสงค์ยื่นตรวจสอบสินค้า ณ WH 4
หลังจากเริ่มดำเนินการจะมีการประเมินผล เพื่อปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าฯ จนกว่าการดำเนินการ ณ WH 4 จะพร้อมสมบูรณ์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*