ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม มอบข้าวสารให้กับประชาชน กลุ่มผู้เปาะบาง จำนวน 1,500 ถุง

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3-3

เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม มอบข้าวสารให้กับประชาชน กลุ่มผู้เปาะบาง จำนวน 1,500 ถุง เพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระอธิการสำเนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เนื่องในโอกาสครบรอบมรณกาลครบ 1 ปี

ที่วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วย ผู้ใหญ่ณัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มมดงาน กลุ่มรวมใจพัฒนา และศิษยานุศิษย์ วัดพุทธภาวนาราม ร่วมกันมอบข้าวสาร ถุงละ 5 กิโลกรัม ให้กับประชาชน กลุ่มผู้เปาะบาง ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนหมู่ 3 วัดพุทธภาวนาราม ชุมชนหมู่ 2 ซอยอุ่นอารีย์ รวมทั้งชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 6 ต.ท้ายบ้านใหม่ จำนวน 1,500 ถุง เพื่ออุทิศถวายแด่หลวงพ่อพระอธิการสำเนา อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เนื่องในโอกาสครบรอบมรณกาลครบ 1 ปี

ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยทุพพลภาพ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนหมู่ 3 วัดพุทธภาวนาราม ชุมชนหมู่ 2 ซอยอุ่นอารีย์ มาแล้วจำนวน 300 ชุด ภายใต้โครงการ (บวร) บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการดำริของเจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*