ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

“พระครูแจ้” พระผู้มีแต่ให้ จัดใหญ่งานสมโภชวัดบางพลีใหญ่กลาง ครบ 200 ปี

%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88-2

“พระครูแจ้” พระผู้มีแต่ให้ จัดใหญ่งานสมโภชวัดบางพลีใหญ่กลาง ครบ 200 ปี ฉลองพระพุทธเมตตามหาลาภ และโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลาง นับเป็นวันที่ 9

มอบทุนพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 รายละ 100,000 บาท มอบทุนพัฒนาโรงเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 72 โรงเรียนๆละ 10,000 บาท

เมื่อเวลา 16.16 น. ของวันที่ 26 เมษายน 2566 ท่านเจ้าคุณพระราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และ “พระครูแจ้” พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นองค์ประธานดำเนินการจัดงาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร สมโภชวัดบางพลีใหญ่กลาง ครบ 200 ปี ฉลองพระพทธเมตตามหาลาภ และโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลาง

โดยมี ครอบครัว คุณพ่อเฟี้ยม สังข์ทอง เจ้าภาพอุปถัมภ์ .เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร ฉลองวัดบางพลีใหญ่กลาง มีอายุครบ 200 ปี ฉลองพระพุทธเมตตามหาลาภและโฉนดที่ดินวัดบางพลีใหญ่กลาง โดยมี พร้อม นายฉะโอด รุ่งเรือง ประธานไวยาวัจกร ดร.ขวัญศิริ กันแตง ผอ.โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง คณะผู้บริหาร คณะครู จากโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บางพลี นายแพทย์สกล สุขพรหม ผอ.โรงพยาบาลบางพลี และ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลบางพลี ร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมาก

ในวันดังกล่าว “พระครูแจ้” พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ ยังได้ให้ความเมตตา มอบทุนพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 และเขต 2 รายละ 100,000 บาท มอบทุนพัฒนาโรงเรียน สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2 จำนวน 72 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท นับว่าท่านเป็นผู้ซึ่งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยแท้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*