ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

อีอีพีกรุ๊ปรณรงค์ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของการคัดแยกขยะครัวเรือนตั้งแต่ที่บ้าน แก่ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7

ที่ห้องประชุมกองการศึกษา เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ นางสาวชลลดา จิตอนงค์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร กลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพีกรุ๊ป เป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจร ตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการสร้างขยะใหม่) Reuse (นำของเดิมมาใช้ซ้ำเพื่อให้เกิดขยะใหม่ช้าลง) Recycle (นำขยะมาแปรรูปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่) และการคัดแยกขยะอย่างง่ายๆสไตล์อีอีพี ด้วยการคัดแยกขยะเปียกกับขยะแห้งออกจากกัน เพื่อให้การกำจัดขยะที่ปลายทางสามารถทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในส่วนของขยะเปียก จำพวกขยะเศษอาหาร สามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใส่ในแปลงปลูกพืชผัก ส่วนเศษผัก และเศษผลไม้ สามารถนำไปใช้ทำได้ทั้งน้ำหมักจุลินทรีย์ EM และปุ๋ยอินทรีย์ ใส่ในแปลงปลูกพืชผัก ส่วนขยะแห้งประเภทรีไซเคิลได้ เช่นขวดพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม เศษกระดาษ กล่องกระดาษ นั้นสามารถแยกเป็นขยะรีไซเคิลขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้ครัวเรือน และยังสามารถนำเศษวัสดุที่เป็นขยะแห้งบางประเภทเช่นขวดแก้ว กระป๋องสังกะสีมาสร้างเป็นบ่อคีย์โฮล (Key hole) สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานในครอบครัวเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารไปอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ขยะแห้งประเภทขยะอันตราย จำพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาชนะบรรจุสารเคมี ต้องแยกออกมาส่งให้กับหน่วยงานที่รับกำจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ หากทิ้งปะปนไปกับขยะทั่วไปประเภทอื่นๆซึ่งจะถูกนำไปฝังกลบนั้น อาจเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไม้ หรือปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำและพื้นดินได้ ขยะส่วนสุดท้ายคือขยะทั่วไป ได้แก่ ถุงพลาสติกใส่อาหาร ซองขนม กล่องโฟม หลอดกาแฟ สามารถแยกออกมานำไปทำเป็นเชื้อเพลิง RDF ป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าได้

หลังการบรรยายเสร็จสิ้นลง ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมให้ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีนางสาวฉัตรจงกล คุ้มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมองค์กร เป็นผู้บรรยายและสาธิตการทำแปลงผักปลูกผักคีย์โฮลให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม เพื่อแนะนำให้ประชาชนหันมาสร้างแหล่งอาหารเองได้ภายในครัวเรือน ซึ่งแปลงปลูกผักคีย์โคนนี้ สามารถสร้างจากวัสดุรีไซเคิลได้ทั้งหมด ส่วนปุ๋ยที่เป็นสารอาหารให้แก่พืชผักในคีย์โคนนั้น ผลิตจากขยะเศษอาหาร ซึ่งทั้งหมดนี้คือกระบวนการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบอีอีพี ตามนโยบายของนายอบีนาช มาจี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด หรืออีอีพีกรุ๊ป ที่มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ มีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะตั้งแต่ที่บ้าน ซึ่งเป็นต้นทางของการเกิดขยะมูลฝอยหรือที่เรียกว่าขยะครัวเรือน โดยการนำขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะช่วยให้การจัดการขยะมูลฝอยทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันดังกล่าว มีนายณัฐพล บุญริ้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ และคณะผู้บริหาร มาร่วมเปิดงานด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*