ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80-3

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

ที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชน ได้มาร่วมกิจกรรมเดิรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนที่มาร่วมงาน ได้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบบริเวณตลาดปากน้ำ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ตระหนักและทำหน้าที่ประชาชนโดยการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

ตามที่ ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 (Big Day) “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบและขั้นตอนในการเลือกตั้ง ตลอดจน เป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกิดความตื่นตัว ตระหนักในหน้าที่และพร้อมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ได้ทราบโดยทั่วกัน สร้างการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เลือกคนดี มีความรู้ ความสามารถ เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปบริหารงานเพื่อพัฒนาประเทศและจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*