ข่าวประชาสัมพันธ์

จ.สมุทรปราการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9c

ที่หน้าลาน H&M ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เมืองสมุทรปราการ นางสาวสุกานดา แสงวงศ์
พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2566

ในงานมีนายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชญามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดสมุทรปราการ, พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนายณรรฐพงษ์ ธรรมญาณกูร ผู้จัดการห้างฯ ให้การสนับสนุนลานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

กิจกรรมเป็นการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามโครงการของคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ ที่ทาง

จังหวัดสมุทรปราการให้การสนับสนุน เพื่่อเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด มีทักษะความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวนกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทอาหาร ประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพร

โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการยิ่งขึ้นต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*