อาชญากรรม

กรมศุลกากรยื่นหนังสือเพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ที่นำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a8%e0%b8%b8%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.30 น. นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร ยื่นหนังสือขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ในความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า ในวันนี้ (12 พฤษภาคม 2566) กรมศุลกากรได้ยื่นหนังสือกับ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ในความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้าเนื้อสุกรแช่แข็งเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร มีความกังวลใจ เนื่องจากอาจทำให้กลไกตลาดมีความเสียหาย เกิดการระบาดของโรคระบาดอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (AFS) ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรของประเทศไทย ความมั่นคงทางด้านอาหาร และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับสุขอนามัยของผู้บริโภคภายในประเทศ

กรมศุลกากรจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทสุกรมีชีวิต เนื้อสุกรและเครื่องในสุกร โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเร่งรัดป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าประเภทสุกร เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกรมศุลกากร โดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ได้ทำการสำรวจของค้างบัญชีเรืออยู่ในอารักขาของศุลกากร เกินกำหนดเวลา และได้ทำการสำรวจของค้างบัญชีเรืออยู่ในอารักขาของศุลกากรเกินกำหนดเวลา 30 วัน จึงได้ออกเอกสารบัญชีของค้างบัญชีเรือ โดยไม่มีใบขนสินค้าอันได้รับรองและไม่ได้เสียอากรหรือวางเงินประกันค่าอากรที่พึงเรียกเก็บแก่ของนั้น และได้แจ้งไปยังตัวแทนเรือและผู้รับตราส่งตามที่ระบุไว้ในบัญชีเรือ เพื่อให้มีการชำระอากรหรือวางประกันค่าอากรภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เมื่อครบกำหนดระยะเวลาก็ไม่มีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง จึงได้ออกเอกสารบัญชีของค้างบัญชีเรือ และแจ้งไปยังตัวแทนเรือ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของ และทำการเปิดสำรวจ พบสินค้าประเภทสุกรแช่แข็ง จำนวน 161 ตู้ ซึ่งเป็นของควบคุมการนำเข้าตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จากการตรวจสอบพบว่าสินค้าดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์ กรณีจึงเป็นการนำเข้าโดยฝ่าฝืน มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อันเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อจำกัด ตามมาตรา 244 และเป็นของอันพึงต้องริบตามกฎหมายศุลกากร ตามมาตรา 166 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า เพื่อเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรภายในประเทศและป้องกันโรคระบาดสู่ผู้บริโภค กรมศุลกากรจึงขอให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด รวมถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัว ในความผิดดังกล่าว เพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมายต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*