ท้องถิ่น

นายก อบจ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการกรณีไฟไหม้บ่อขยะเก่า ในซอยแพรกษา 8 ถนนแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 จากกรณีการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะเก่า ซึ่งอยู่ในซอยแพรกษา 8 ถนนแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งรถพ่นละอองน้ำ เพื่อร่วมปฏิบัติหน้าที่ ในการลดฝุ่นและควันจากกรณีไฟไหม้บ่อขยะ โดยนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมพูดคุยกับ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ, นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ, นายอิม แพหมอ นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติต่อเนื่อง โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการพูดคุยถึงที่มาของเหตุการณ์ ซึ่งทราบกับดีว่า บ่อขยะคือการทับถมขยะ และอาจจะเกิดไฟปะทุขึ้นได้เอง แต่ปัญหาจากบ่อขยะที่เกิดจากการฝังกลบ การจัดการขยะแบบไม่ถูกต้อง จนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา ทั้งกลิ่นและสุขอนามัย เพราะการจัดการขยะปัจจุบันในชุมชนต่างๆ เป็นการเก็บ และขนไปฝังกลบยังบ่อขยะ ซึ่งส่งผลตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนระแวกใกล้เคียงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงทำให้ต้องกังวลว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นได้

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เราต้องย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นของขยะ ซึ่งมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วนแต่ยังขาดการดำเนินการที่ชัดเจน เช่น การกำหนดเป้าหมายจัดเก็บขยะแยกวันแยกประเภท, การสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจแยกขยะจุลิทรีย์ที่ย่อยสลายได้, การนำขยะมาทำเชื้อเพลิง เป็นต้น ดังนั้น ทาง อบจ.จึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชน ในการเรียกร้องให้เกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการออก พรบ.ควบคุมการจัดการขยะให้มีมาตรฐาน เพื่อเกิดประสิทธิภาพการจัดการขยะอย่างจริงจัง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชาวสมุทรปราการได้ ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*