กีฬา, ท้องถิ่น

อบต.บางเสาธง เปิดโครงการอบรม กีฬาฟุตซอล รุ่น 2 ส่งเสริมกีฬา พาเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายเกษม แซ่ลี้ นายก อบต.บางเสาธง มอบหมายให้ นายวรวรรธน์ ปานเงิน ปลัด อบต.บางเสาธง นายกฤษณะ อยู่สุข นางกชพร แก้วขวัญ รองปลัด อบต.บางเสาธง พร้อมด้วยนางพวงทิพย์ อุปฮาด ผอ.กองการศึกษา อบต.บางเสาธง ร่วมกันเปิดโครงการอบรมฝึกสอนกีฬาแก่เด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด (ฟุตซอล) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ บ้านคลองเจริญราษฎร์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เละทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอล อย่างถูกวิธี เพื่อพัฒนาสุขภาพและจิตใจที่ดี รู้รักสามัคคีในหมู่คณะสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*