ข่าวประชาสัมพันธ์, ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปูดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าและจรจัด ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81

ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การฉีดวัคซีนและการทำหมันสุนัขและแมวจรจัดเพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขและแมว จึงเป็นมาตรการหนึ่งในการเพิ่มสวัสดิภาพแก่สัตว์และลดผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่ตามมาเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้สุนัขและแมวในพื้นที่เสียงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั่วถึง ลดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ลดอัตราการเกิดโรค ควบคุมประชากรสุนัขและแมว โดยวิธีการผ่าตัดทำหมันและลดจำนวนสุนัขในพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถป้องกันโรคในพื้นที่เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสัตว์แพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-2174 – 3390 – 99 ต่อ 1610 ในวันเวลาราชการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*