ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระอาจารย์พระองค์แรกของนักเรียนนายเรือ”

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระอาจารย์พระองค์แรกของนักเรียนนายเรือ” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาคุณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย ที่ทรงมีต่อโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีถวายสักการะ กล่าวสดุดี และร้องเพลงพระนิพนธ์ จำนวน 3 เพลง (เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า เพลงดอกประดู่) และการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี ของพระองค์ ณ พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ พล.ต.ต.วสันต์ บุญเจริญ และคณะแม่บ้านทหารเรือ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*