ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

ม.หัวเฉียวฯ และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ เปิดมุมมองใหม่ 19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา

%e0%b8%a1-%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%af-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84

ม.หัวเฉียวฯ และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ เปิดมุมมองใหม่ 19 ศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ภายใต้ชื่องาน “ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University 超越学府 ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดเผย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ จับมือกันครั้งแรก ร่วมเปิดมุมมองใหม่กับศูนย์บริการด้านสุขภาพและด้านจีนศึกษา ภายใต้ชื่องาน ม.หัวเฉียวฯ เราเป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย HCU More than a University 超越学府 กำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00- 20.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 3 วันเต็ม ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

โดย ม.หัวเฉียวฯ และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ใส่ใจดูแลสุขภาพและการเพิ่มพูนความรู้แก่ประชาชน ได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่บริเวณ ชั้น 1 ของศูนย์การค้าฯ เป็นชุมชนรักสุขภาพและจีนศึกษา รวม 19 บูธ ให้บริการทุกเพศทุกวัย

โดย 19 ศูนย์บริการของ ม.หัวเฉียวฯ จัดตั้งขึ้นจากการนำความรู้ ความชำนาญ ความเข้มแข็ง ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านจีนศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก มาขยายขอบข่ายจัดตั้งเป็นศูนย์ สถาบัน และคลินิก ให้บริการวิชาการด้านสุขภาพและให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยการดูแลด้านสุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแตกต่างกว่าที่อื่น ด้วยการนำศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาบูรณาการเข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อดูแลรักษาสุขภาพแบบ 4P คือ Health Predictive, Health Promotion, Health Prevention และ Personalized Health Care ประกอบด้วย คลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หน่วยฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกการแพทย์แผนจีน ศูนย์ดูแลสุขภาพบุรุษและสตรีด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ HCU Wellness Center ศูนย์สุขภาพแห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์นวัตกรรมเครื่องสำอางและสมนุไพร ศูนย์ยา มฉก. คลินิกเทคนิคการแพทย์ หัวเฉียวสหคลินิก ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน สถาบันภาษา ม.หัวเฉียวฯ ศูนย์แต้จิ๋ววิทยา ม.หัวเฉียวฯ สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ศูนย์ข้อมูลการลงทุนธุรกิจไทย-จีน ศูนย์ข้อมูลสมุนไพรไทย-จีน สถาบันวิทยาการผู้นำไทย-จีน ศูนย์ให้คำแนะนำกฎหมายสำหรับประชาชน รูปแบบงานมีทั้งกิจกรรม Workshop การเสวนา พร้อมผ่อนคลายเพลิดเพลินไปกับศิลปินนักร้อง The Golden Song และการแสดงบนเวที ปิดท้ายด้วยบูธรับสมัครนักศึกษาสำหรับผู้สนใจหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ขอเชิญชวนมาหลบร้อน ผ่อนคลายความเครียด เพิ่มพูนความรู้ ดูแลสุขภาพ ไปกับ 19 ศูนย์บริการ
ม.หัวเฉียวฯ ที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกสื่อสารองค์กร กองกลาง
ม.หัวเฉียวฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-713-8100 ต่อ 1138 และ 1140-41 หรือติดตามได้ที่ www.hcu.ac.th และFacebook: HuachiewOfficial

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*