สังคมท้องถิ่น

ก.ธ.จ.เลือก “สัมพันธ์ เตชะเจริญกุล” นั่งรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%81-%e0%b8%98-%e0%b8%88-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%8a%e0%b8%b0

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีนายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานการประชุม
ที่ประชุมมี นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายบุญแท้ วงศ์กรนาวิน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะกรรมาธิการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และกรรมการผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

โดยการประชุม ได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน และการป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน โครงการก่อสร้างหมู่บ้านชื่อดังแห่งหนึ่งในซอยประชาอุทิศสุขสวัสดิ์ เขตพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเสนอชื่อเลือก นายสัมพันธ์ เตชะเจริญกุล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรปราการ แทนนายสมพงษ์ สิงห์สมบุญ ที่ครบวาระ พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ด้านวิชาการประชาสัมพันธ์และด้านอื่นๆ

หลังเสร็จการประชุม คณะกรรมาธิการได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงผิดการจราจรและจุดเสี่ยงทางแยก บริเวณถนนสายฉะเชิงเทรา 3001 แยกทางหลวง 314 หลักกิโลเมตรที่ 14 บ้านลาดกระบัง อำเภอบางบ่อ ก่อนที่คณะทั้งหมดจะเดินทางกลับ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*