ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู อบรมให้ความรู้โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Baric First Aid Course CPR&AED) แก่พนักงาน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดยคุณฐิติกร เศวตน้นทน์ รองผู้จัดการมูลนิธิฯ และทีมงาน เจ้าหน้าที่-อาสาสมัครฯ จากศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานมูลนิธิร่วมกตัญญู เป็นทีมวิทยากรผู้บรรยายและผู้ฝึกสอนทักษะอบรมให้ความรู้โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Baric First Aid Course CPR&AED) แก่พนักงาน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 30 คน

โดยเป็นการบรรยายพร้อมกับการฝึกทดลองปฏิบัติกับหุ่นจำลอง เช่น การประเมินอาการผู้ป่วย การช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น การแจ้งเหตุ 1669 การช่วยเหลือผู้ป่วยที่หยุดหายใจ (CPR) การฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย-ผู้บาดเจ็บด้วยมือเปล่า และการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดค้างอยู่ในลำคอหรือกีดขวางหลอดลม (Choking) ซึ่งจะทำให้ได้รับความรู้และตระหนังถึงความสำคัญของการเรียนรู้การปฐมพยาบาล เพื่อนำไปปฏิบัติช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*