ท้องถิ่น

“น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย” นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารงานและหัวหน้าส่วนกองงาน ในการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

%e0%b8%99-%e0%b8%aa-%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายกองงานต่าง ๆ ภายในสังกัด อบจ.สมุทรปราการ จัดประชุมประจำเดือน โดยที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ในรอบการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมเสนอแนะติดตาม และรับทราบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงอนาคตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้ธรรมาภิบาล

รวมถึงโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกลุ่มควัน จากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเอกชนภายในซอย 8 แพรกษา อ.เมือง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดหาเครื่องจักร พร้อมรถพ่นละอองน้ำ สนับสนุนในการดับไฟร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ และเทศบาลตำบลแพรกษา รวมถึงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรต่าง ๆ ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*