สังคมท้องถิ่น

ว่าที่ส.ส.ก้าวไกลสมุทรปราการเริ่มลุยงานด้านสวัสดิการแรงงาน

%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa-%e0%b8%aa-%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น. นายพัฒนะชาต ชุมทอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ เปิดห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 นำโดย คุณเซีย จำปาทอง สส.บัญชีรายชื่อ คนที่ 4 พรรคก้าวไกล นำคณะว่าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 8 เขต จังหวัดสมุทรปราการ พูดคุยในฐานะคนคุ้นเคย ขอคำแนะนำ เพื่อแนวทางการทำงานร่วมกันในอนาคต มีหัวหน้าส่วนในสังกัด ทรวงแรงงาน บรรยายภารกิจในหน่วยงาน และพูดคุยบรรยากาศเป็นกันเองแบบไม่เป็นทางการเพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยและหาแนวทางในการทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*