ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
เรียน คณะกรรมการบริหารสมาคมชาว นครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาและสมาชิก ทุกท่าน

เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ปี ของการบริหาร ภายใต้การนำของร้อยตำรวจโทอำนวย ชุมจินดา นายกสมาคม การประชุมใหญ่เป็นภารกิจสำคัญของคณะกรรมการบริหารสมาคม ที่ปรึกษาและสมาชิก ที่ควรเข้าร่วม รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียงของ สมาชิกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช- กรุงเทพฯ

จึงขอความกรุณาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ปรึกษา และสมาชิกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพฯ ทุกท่านโปรดเข้าร่วม ตามวันเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันขอบคุณครับ

นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา เลขาธิการสมาคม ชาวนครศรีธรรมราชกรุงเทพมหานคร
แจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
1 นายธนกฤต เลิศไกรธนาภา เลขาธิการ 064-369-9542
2 นายสุริยันรัตนบุรี ผู้ช่วยเลขาธิการ 064-932-6789

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*