ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ครั้งที่ 6 /2566

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a-13

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม2566 โดยมี ร.ต.ท.อำนวย ชุมจินดา นายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายธนกฤต เลิศไกรธนาภา เลขาธิการ สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร นายวิรัตน์ แป้นแก้ว ประธานจัดงานนครศรีธรรมราช สังสรรค์ ครั้งที่ 33 นายสุริยันต์ รัตนบุรี เลขานุการจัดงานฯ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา สมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร

โดยระเบียบวาระ เรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566
และ เรื่องการจัดงาน นครศรีธรรมราช สังสรรค์ ครั้งที่ 33 ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 นายวิรัตน์ แป้นแก้ว ประธานจัดงาน และ ในที่ประชุมมีมติให้ นายชุมพล ชูวิลาศ เป็นประธาน จัดงานนครศรีธรรมราชสังสรรค์ ครั้งที่ 34 ในปี 2567

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*