ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

3 อปท.สมุทรปราการ เร่งบูรณาการพัฒนาคูคลอง เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมขังช่วงฤดูฝน

3-%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าควบคุมดูแลประตูระบายน้ำคลองปากน้ำ ใกล้ตลาดบางฆ้อง
หลังมีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้ากองช่างเทศบาลฯ ในการเตรียมความพร้อมรับมือการป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน ที่กำลังจะมีขึ้นในราวปลายเดือนมิถุนายน 2566

การลงพื้นที่ นางสาวประภาพร ได้กำชับเจ้าหน้าที่ควบคุมให้มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมขัง หากเกิดฝนตกให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และให้กองงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจตรวจเช็คระบบกลไกประตูระบายน้ำ ว่ามีส่วนใดขัดข้องชำรุดและให้เร่งดำเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในการป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมา

ในส่วนพื้นที่ตำบลบางเมือง นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางเมือง พร้อม นายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจคูคลองหลอดตาเยื้อ ซึ่งเป็นคลองสาธารณะ ความยาว 4 เมตร เชื่อมต่อกับคลองบางปิ้ง ภายในหมู่บ้านนันทวัน ตำบลบางเมืองใหม่

โดยตลอดลำคลองมีผักตบชวา วัชพืช ดินโคลนสะสมอัดแน่นจำนวนมาก ทางเทศบาลฯ ได้พิจารณาอนุมัติงบฯจัดจ้างผู้รับเหมาเร่งดำเนินการขุดลอก ออกเป็น 2 ช่วง ปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จแล้ว

ขณะที่ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เรียกคณะผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าฝ่ายกองช่าง อบจ.สมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเช่นกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*