ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะให้สิทธิประกอบกิจการ บนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย ด้วยวิธีการประมูลเสนอค่าตอบแทน

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%88-2

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะให้สิทธิประกอบกิจการโครงการศูนย์จัดการสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บนที่ดินแปลงถนนวัดศรีวารีน้อย ด้วยวิธีการประมูลเสนอค่าตอบแทน

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน โดยต้องนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนผู้ที่มารับเอกสาร และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด มาประกอบการซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานดังกล่าว ราคา 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 2 – 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น. (ปิดทำการวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ฝ่ายบริหารธุรกิจ ชั้น 5 อาคาร สำนักงานใหญ่ ทอท.เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์หมายเลข 0 2535 6083 และ 0 2535 6087

ทั้งนี้ ผู้สนใจซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ในวันและเวลาทำการของ ทอท. หรือดูข้อมูลใน www.airportthai.co.th

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*