ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ นำโดยผู้ว่าฯศุภมิตร ชินศรี จัดวิ่งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%94

เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 28 พฤษภาคม ที่สถานตากอากาศบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยทางจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จัดโครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566

ในงานมี นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โดยมีนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ร่วมระยะทางเกือบ 5 กิโลเมตร ในครั้งนี้

ภายในกิจกรรม ประธานได้ขึ้นประจำจุดบนเวทีด้านหน้าโต๊ะหมู่เพื่อเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ เป็นการถวายความเคาระสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมี นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศํกดิ์ แก้วเสนา อำเภอเมืองฯ นางสาวประภาพร อัศเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด และประชาชน ได้ร่วมร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จัดขึ้นเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาทรงเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนช่วยเหลือเยาวชนที่เรียนดี ขยันหมั่นเพียร ประพฤติดี มีคุณธรรม และฐานะยากจน และอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน จังหวัดสมุทรปราการ จึงร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ จัดโครงการขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยรายได้จากการดำเนินโครงการฯ จะนำไปมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสทุกจังหวัดได้มีโอกาสรับการศึกษา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเอง และมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*