ท้องถิ่น, สังคมท้องถิ่น

3 หน่วยงานปากน้ำ บูรณาการฟื้นคลองสำโรง-คลองตายื้อ-คลองมหาวงษ์ เตรียมรับมือป้องกันน้ำท่วมช่วงฤดูฝน

3-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และนางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ในฐานะประธานอาสาสมัครพิทิกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ได้ลงเรือสำรวจการจัดเก็บขยะ วัชพืชฝักตบชวาที่ขึ้นรกเต็มลำคลองสำโรง ในเขตพื้นที่ตำบลบางเมือง

จากนั้นคณะได้ขึ้นรถยนต์ลงพื้นที่สำรวจลำคลองหลอดตายื้อ ภายในหมู่บ้านนันทวัน ซึ่งลำคลองดังกล่าวแต่เดิมมีผักตบชวาขึ้นรกหนาแน่นตลอดลำคลองเป็นระยะทางประมาณเกือบ 700 เมตร ทางเทศบาลตำบลบางเมืองได้ดำเนินการนำเครื่องจักรขนาดเล็กมาทำการขุดลอกคูคลองและเก็บผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำ

ต่อมาคณะได้ลงเรือสำรวจลำคลองมหาวงษ์ ซึ่งเป็นคลองสายหลักในชุมชนที่รองรับการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเรือท้องแบน

ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดเป็นการสานต่อจากโครงการ “สมุทรปราการก้าวหน้า รักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” ในปี 2565 ที่นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.ได้นำแนวคิดจาก คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในฐานะประธาน (ทสม.) จ.สมุทรปราการ ที่บูรณาการร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง โดยมีสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุน จนปัจจุบันสามารถเปิดทางน้ำได้ไหลสะดวก เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*