ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ประจำปี 2566

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-21

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบตามแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุของสนามบิน ประจำปี 2566 (SEMEX-23) กรณีอากาศยานอุบัติเหตุและการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยการฝึกซ้อมฯ ดังกล่าวจะมีการจำลองสถานการณ์ การซักซ้อมกระบวนการปฏิบัติการฉุกเฉินเสมือนจริง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*