สังคมท้องถิ่น

ทีมงาน ปตท. ลงพื้นที่ มอบสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง / ผู้ป่วยติดเตียง อ.เมืองสมุทรปราการ

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ทีมงานมวลชนสัมพันธ์ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และทีมงาน csr บริษัท ฟาสต์ วัน เซอร์วิส ร่วมกับทีมงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางเมือง สถานีอนามัยบางปิ้ง และอสม.ประจำพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่6ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็น อาทิเช่น แผ่นรองซับ, ทิชชูเปียก, ทิชชูแห้ง, ถุงขยะ และแพมเพิสสำหรับผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง /ผู้ป่วยติดเตียง ตามโครงการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ โดยมีบุคคลที่ได้รับสิ่งของทั้งหมด 19 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*