ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

NAT ลงนาม MOU วิชาการ ม.นอร์ทกรุงเทพ

nat-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-mou-%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a1-%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8

เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 1 มิถุนายน ที่อาคารหอสมุดประวัติรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส นายสมเกียรติ หงษ์แก้ว บรรณาธิการสำนักข่าว นิวส์อราวน์ดไทยแลนด์ (NewsAroundThailand) นางสาวกัญญาภัค ภูธนะภาภัทรกุล รองบรรณาธิการสำนักข่าวสื่อ P-NEWS ออนไลน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าว ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานเป็นผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่ ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-reporter ให้กับผู้สื่อข่าว หน่วยงานสื่อมวลชนต่าง ๆ ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือต่อข่าวที่นำเสนอ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*