สังคมท้องถิ่น

“นันทิดา-ชนม์ทิดา” พร้อมจิตอาสาปลูกป่าโกงกางป้อมพระจุลฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 66

%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1

ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม น.ส.ชนม์ทิดา อัศวเหม ในฐานะประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 66

โดยงานมี นาวาเอก สุรศักดิ์ บางยาง ผู้บังคับป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะผู้จัดกิจกรรมได้ให้เกียรติ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยนายสมเทพ บุญกว้าง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

นางสาว ชนม์ทิดา อัศวเหม ประธาน ทสม.จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนุจรี พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า นายสนธยา แตงอุไร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมฟ้าผ่า นายไกยวัลย์ จิระกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ พ.จ.อ.ถวิล ตุ้มทอง ประธานชุมชนนาคราช ร่วมกิจกรรมฯ ในการนี้

โดยมีกำลังพลจิตอาสาป้อมพระจุลจอมเกล้า นักเรียนจากโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า กำลังพลแขวงทางหลวงสมุทรปราการ นักเรียนสื่อสารทหารเรือ ร่วมกันปลุกต้นโกงกางจำนวน 10,000 ต้น บริเวณพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า และบริเวณบ้านแหลมสิงห์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมทุรปราการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรม ให้กับคืนสู่ความสมบูรณ์ และเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*