ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการส่งเสริมบทบาท มวลชน เพื่อความมั่นคงภายใน เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์

%e0%b8%81%e0%b8%ad-%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำโครงการส่งเสริมบทบาท มวลชน เพื่อความมั่นคงภายใน เพื่อปฏิบัติงานด้านป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการปี พ.ศ.2566 พันเอกยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภานในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทมวลชน เพื่อความมั่นคงภายในเพื่อปฏิบัตงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในพื้นที่สมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2566 โครงการที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพิ่อสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับปัญหา และสถานการณ์ การค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย มวลชนเพื่อความมั่นคงภายใน การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นฐาน และเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด
โครงการประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การเสวนา และกิจกรรมสร้างเครือข่ายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กอ.รมน. อัยการจังหวัด ตำรวรภูธร จังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรวจคนเข้าเมือง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ภาคอุตสาหกรรมภาคประมง แหล่งข่าวประชาชน และมวลชนเพื่อความมั่นคง รวมทั้งผู้ประกอบการวินรถจักรยานยนต์รับจ้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ณ โรงแรม เบย์ โฮเทล ศรีนครินทร์ อ.เมืองสมุทนปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อ 26 พฤษภาคม 2566

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*