Uncategorized, ท้องถิ่น

ครอบครัวรุ่งเรือง จัดพิธีอุปสมบทให้กับนาคจิรายุ รุ่งเรือง เพื่อให้ได้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4

ครอบครัวรุ่งเรือง จัดพิธีอุปสมบทให้กับนาคจิรายุ รุ่งเรือง เพื่อให้ได้บวชทดแทนคุณบิดา มารดา และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง

วันที่ 24 มิถุนายน 2566 ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ครอบครัวรุ่งเรือง นำโดยนายฉะโอด รุ่งเรือง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่, นางเจียม รุ่งเรือง อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ดร.วีร์สุดา รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ จัดพิธีอุปสมบทให้กับนาคจิรายุ รุ่งเรือง บุตรชาย ซึ่งการอุปสมบทในครั้งนี้ได้รับเมตตาจาก
พระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธิบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร มาเป็นพระอุปัชฌาย์ในการอุปสมบท ซึ่งบรรยากาศของการอุปสมบทของนาคจิรายุ ในครั้งนี้ช่วงเช้า ได้มีแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหาย ที่ให้ความเคารพนับถือ แก่ครอบครัวรุ่งเรือง มาเข้าร่วมทำพิธีแห่นาคเข้าอุปสมบทกันเป็นจำนวนมาก 

ทั้งนี้ หลังจากที่เข้าพิธีอุปสมบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระพระภิกษุจิรายุ จะเข้าศึกษาหลักธรรมคำสอน และศึกษาพระธรรมวินัย อยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ เพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณบิดา มารดา ที่เลี้ยงดูมาจนเติบโต พร้อมทั้งฝึกตนเองให้มีความอดทน อดกลั้น สามารถนำหลักธรรมคำสอนที่ได้รับจากการบรรพชา มาปรับใช้ในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีสืบต่อไป
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*