สังคมท้องถิ่น

ประชุมกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ปี66……

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กกพ.จัดการประชุมประชาสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายพันธมิตร การดำเนินงานกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงาน กกพ. การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดเวที เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงเป็นการสร้างเครือข่าย พันธมิตรในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ของสำนักงาน กกพ. ประจำเขต ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับการจัดเวทีโครงการประชาสัมพันธ์ และสร้างเครื่อข่ายพันธมิตรการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดย มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน เข้าร่วมในครั้งนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*