ข่าวประชาสัมพันธ์, อาชญากรรม

วันยาเสพติดโลก ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานเผายาเสพติดที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%9e%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81-%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%97

วันนี้ (26 มิถุนายน 2566) ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 56 ประจำปี 2566 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี
โดยมี นายแพทย์พงษ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจากทุกส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพบก และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

โดย นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นภัยร้ายแรง และให้ความสำคัญในการป้องกัน
ปราบปราม แก้ไขปัญหาอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด ด้วยมาตรการทางเลือกใหม่ สู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความมั่นคงปลอดภัย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเผาทำลายยาเสพติดของกลางมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง 1,200 องศาเซลเชียส ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ มีระบบควบคุม จำนวนของกลางน้ำหนักกว่า 32, 427 กิโลกรัม มูลค่า 21,419 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นยาบ้าและยาไอซ์ พร้อมตั้งเป้านำผู้ป่วยเข้ารับการบำบัด 132.602 ราย ป้องกันไม่ให้กลับมาเสพซ้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*