ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล อาสาสมัครฯ พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%97-2

ด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นตัวแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 (ค.ศ. 1911) โดยทรงตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (วชิราวุธวิทยาลัย ในปัจจุบัน) และจัดตั้งกองลูกเสือตามโรงเรียน ต่าง ๆ ให้กำหนดข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือขึ้น และแสดงความจงรักภัคดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำหรับในปีนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – วันที่ 2 กรกฎาคม 2566

ในการนี้ ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู ได้มอบหมายให้นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว หัวหน้าหน่วยกูชิพมูลนิธิร่วมกตัญญู จัดทีมเจ้าหน้าที่ น.พยาบาล อาสาสมัครฯ พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ให้การสนับสนุนตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร้องขอเข้าร่วมงานและ Stand-by ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรักษาพยาบาล ร่วมกับทีมลูกเสือฝ่ายปฐมพยาบาล ซึ่งได้มีการซักซ้อม ฝึกวิธีเคลื่อนย้ายผุ้ป่วยผู้ป่วยก่อนเริ่มงาน กรณีที่หากมีลูกเสือ เนตรนารี และคณะครู ที่มาร่วมงานอาจเกิดเป็นลม หรือได้รับอุบัติเหตุในระหว่างประกอบพิธี ดังกล่าว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*