ท้องถิ่น

“บิ๊กหมอก” ประสานที่ดินปราจีนเป็นตัวกลางรังวัด หลัง 2 ฝ่ายมีข้อพิพาทที่ดินทับซ้อน

%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b9%8a%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%81-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99
วันที่ 22 กรกฎาคม 2566   ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่า  นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกฯรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยนางกาญจนา สุขพงษ์ไทย ได้เข้าพบนายสุชาติ สินธพมหันต์ หัวหน้าฝ่ายรังวัด สำนักงานที่ดิน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอรังวัดตรวจสอบเขตโฉนดที่ดิน เลขที่ 10692 ซึ่งที่ดินมีแนวเขตติดกับทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้าน ว่าองค์การบริหารส่วนบ้านพระ ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมีแนวถนนบางส่วนตัด ผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้ร้อง และวัดหัวเขา โดย นางสาว ปัญญา คุณสุข ในฐานะผู้แทน ได้ยื่นเรื่องขอรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน เลขที่ 16813 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ

เนื่องจากมีประเด็น โต้แย้งคัดค้านกับเจ้าของที่ดินราย นางกาญจนา สุขพงษ์ไทย ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลง ระหว่างที่ดินตามโฉนดของวัดหัวเขา และที่ดินของนางกาญจนา มีประเด็นแนวถนนสาธารณะ คลาดเคลื่อนยังไม่ชัดเจน จึงต้องดำเนินการรังวัดสอบเขตโฉนดที่ดิน ให้ถูกต้อง

ในการนี้ นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี มอบให้ นายธิติ กิตติวิทิตคุณ ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ นามพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพระ นายศิวาภณ ศรีกสิกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบต.บ้านพระ ร่วมลงพื้นที่ โดยมี นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน ด้วยตนเอง ซึ่งการรังวัดครั้งนี้ นำโดยนายสุชาติ สินธพมหันต์ หัวหน้าฝ่ายรังวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี นำช่างรังวัดจำนวน 2 ชุด เข้าดำเนินการ สอบเขตรังวัดที่ดิน เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*