ท้องถิ่น, ศาสนาและการศึกษา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%88-8

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ พสกนิกรชาวไทย และอุบาสก อุบาสิกา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตตาหารเพล ถวายผ้าไตร และถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์สมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ใหญ่เกรียงไกร ชูไสว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นำฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางปูใหม่ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล

โดยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ เพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมา พระราชกรณียกิจทั้งปวง จากการทรงงานเมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และจากการเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง ได้นำไปสู่แนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร โครงการพระราชดำริน้อยใหญ่ อันเกิดจากพระปรีชาสามารถของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้ผลิดอกออกผลสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรจวบจนปัจจุบัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*