ศาสนาและการศึกษา

ท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจหลายท่านเกิดความเครียด ขอเชิญมาลอง “เรียนสมาธิอย่างถูกต้อง เข้าใจท่องแท้” เป็นทางออกแก้ปัญหาได้จริง

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%95%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b8%81

สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๒๙๐ วัดเพลง (กลางสวน) ถ.พรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กทม. ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิไฮเทค “เรียนสมาธิอย่างถูกต้อง เข้าใจท่องแท้” เป็นสมาธิแนวทางของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ของหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินุธโร เรียนฟรี เรียนในห้องแอร์ มีอาหารกลางวันเลี้ยง เรียนทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ 082-0054290, 086-4463659, 099-4595696 และ089-2124324

ประโยชน์ของการเรียนหลักสูตรครูสมาธิ

1.ท่านจะรู้จักการฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี และสามารถถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่นได้ถือเป็นการส่งมอบสันติสุขให้เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นต่อๆ ไป

2.ท่านสามารถนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันและในการทำงานให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ

3.ถือว่าท่านได้ช่วยกันสร้างสันติสุขขึ้นในสังคมให้สังคมน่าอยู่ และมีความปลอดภัยขึ้น

4.การทำสมาธิทุกวันจะทำให้ชีวิตเราได้รับการพัฒนาในหลายด้าน เช่น ด้านจิใจ อารมณื สติปัญญา สุขภาพ ภความเป็นผู้มีจิตสาธารณะสูง เป็นต้น

5.ได้เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตในทางแนวทางที่ดี

การมีสุขภาพใจดีนั้น มีความสุข
ทำกิจการงานต่างๆ ก็สามารถทำได้มากว่าคนที่เสียสุขภาพจิต ในสังคมต่างๆ นั้นต้องการบุคคลที่มีสุขภาพใจ

ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดประสิทธิภาพเพราะจะมีบุคคลที่เสียสละเพิ่มขึ้นในกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนงานจะเพิ่มกำลังงานหรือประสิทธิภาพนั้นๆ อีกหลายเปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะความมีชีวิตชีวา หมายความว่า มีความแจ่มใส
มีคุณธรรมอันที่เรียกว่า มีวามไม่เห็นแก่ตัว มีความเมตตากรุณา มีเหตุผล หมายความง่ายๆ คือการพูดกันรู้เรื่อง
สิ่งที่มนุษย์ต้องการก็เกิดขึ้นกับสุขภาพใจ รวมความว่า สุขภาพใจมีความสำคัญมากต่อมวลมนุษยชาติ

“สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินุธโร)”
ผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*