ข่าวประชาสัมพันธ์

สวส. จับมือ ม.สงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้ประกอบการทางสังคมเข้าร่วม กิจกรรม Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 4

%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%aa-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%a1-%e0%b8%aa%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%97

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจเพื่อสังคม และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงาน Social Enterprise Roadshow ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นการประสานงานร่วมกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคีเครือข่ายที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็นในระดับพื้นที่ในรูปแบบของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดระบบนิเวศวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีความพร้อมในระดับพื้นที่และภูมิภาค ซึ่งสำนักงานฯ พร้อมเดินหน้าโครงการเพื่อนำร่อง 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

การจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนวิสาหกิจเพื่อสังคม, การสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องบริบทและสิทธิประโยชน์ของวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพธุรกิจสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

ภายในงานประกอบด้วย การบรรยายถึงบทบาทและความสำคัญของการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม การบรรยายเรื่อง ถอดรหัสความสำเร็จวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยคุณดวงใจ นันทวงค์ สงขลา เฮอริเทจ จำกัด และการบรรยายเรื่อง โอกาสของวิสาหกิจเพื่อสังคมกับการเป็นคู่ค้าภาครัฐ โดยคุณ จเรพงศ์ ทองชุม คลังจังหวัดยะลา พร้อมกับกิจกรรมสุดพิเศษ Social Enterprise Clinic ให้คำปรึกษาในมิติต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ธนาคารออมสิน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โดยผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น (ทีมงานจะติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์) โดยสแกน Qr Code เพื่อลงทะเบียน หรือลงทะเบียนผ่าน Link นี้ได้เลยครับ >>> https://forms.gle/oPfgwt5QkrkcwkaR7

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*