ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

ประชาชนนับพัน ร่วมไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณ “หลวงตาโก๊ะ” “หลวงตาเปีย” 2 หลวงตาพระผู้มีเมตตาสู่สรวงสวรรค์

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%b2

เวลา 16.00 น. วันที่ 27 ส.ค.2566 พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง นำคณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง จัดพิธีฌาปนกิจศพ “หลวงตาโก๊ะ” พระสมาน อภโย (ชมมาลี) และ “หลวงตาเปีย” พระสำราญ ชัยพร โดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ คณะสงฆ์วัดบางพลีใหญ่กลาง และประชาชนมากกว่า1,000 คน จากทั่วสารทิศ เข้าร่วมพิธีฌาปณกิจศพวางดอกไม้จันทน์ ส่งดวงวิญญาณหลวงตาทั้ง 2 สู่สรวงสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก

สำหรับประวัติของพระสมาน อภโย (ชมมาลี) หรือที่ญาติโยมทั่วไปรู้จักในนาม “หลวงตาโก๊ะ” วัดบางพลีใหญ่กลาง ท่านได้เริ่มบรรพชาเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 และประจำพรรษาอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่กลาง เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาและเป็นที่เคารพรักของญาติโยมทั่วไปเป็นอย่างมาก และท่านยังได้รับความไว้วางใจจากท่านเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง มอบหมายให้ทำหน้าที่สำคัญ ในการดูแลจัดการเรื่องสถานที่ศาลาบำเพ็ญกุศล คอยช่วยเหลือญาติโยมที่มาติดต่อขอใช้สถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดหนัก ท่านถือเป็นกำลังสำคัญของวัดบางพลีใหญ่กล่ง ในการจัดการเรื่องศพผู้ป่วยโควิด ซึ่งทางหลวงตาโก๊ะ จะเป็นผู้ดูแลประสานงานและคอยอยู่เบื้องหลังในการจัดพิธีฌาปนกิจศพทุกศพ รวมตลอดระยะเวลาในการทำหน้าที่ในการดูแลศาลาบำเพ็ญกุศล ท่านได้ช่วยเหลือและประกอบพิธีฌาปนกิจศพให้แก่ญาติโยมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ราย ท่านจึงถือเป็นพระภิกษุสงฆ์อีก 1 รูป ของวัดบางพลีใหญ่กลาง ที่มีญาติโยมรู้จักเป็นอย่างมาก จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิต “หลวงตาโก๊ะ” ท่านได้มรณภาพด้วยโรคประจำตัวภายในกุฏิของท่าน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 สิริรวมอายุได้ 74 ปี 23 พรรษา

ส่วนทางด้านประวัติของ พระสำราญ ชัยพร หรือ “หลวงตาเปีย” พื้นเพท่านเป็นคนตำบลบางพลีใหญ่ ครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นพระที่มีอุปนิสัยเป็นกันเองชอบในเรื่องของการทำไฟประดับ งานเทศกาลต่างๆ เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่เป็นอย่างดี โดยท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 สิริรวมอายุ 67 ปี 23 พรรษา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*