ท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกตัญญู คว้า 3 รางวัลการแข่งขันกู้ชีพกู้ภัย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b9-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2-3
วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสาวจุติพร มะลิซ้อน อาสาสมัครฝ่ายประชาสัมพันธ์ มูลนิธิร่วมกตัญญู นคร 0532 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน High Quality CPR ประเภทบุคคลสังกัดมูลนิธิร่วมกตัญญู รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากซากรถ และรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันถอดหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ ประเภททีม ในนามมูลนิธิร่วมกตัญญู ภายในงานประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ขององค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ครั้งที่ 5 "รวมพลังกู้ชีพกู้ภัย จิตอาสาไทยใจหนึ่งเดียว” 

โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประชาชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพของเครือข่ายองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและเครือข่าย รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*