ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ“สะพายกล้อง ส่องบางปู ”

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-18

วันที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องโถงกลางศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ “สะพายกล้อง ส่องบางปู” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่บางปูให้คึกคักมีสีสันและเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งสามารถดึงดุดนักท่องเที่ยว นักถ่ายภาพเข้ามาร่วมกิจกรรมและท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก เพื่อเก็บบันทึกภาพถ่าย อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในภาคต่างๆ รวมถึงตลาดค้าปลีก เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ที่ปรึกษาภาคประชาชน เลขานุการ (ส่วนตัว) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ข้าราชการ เทศบาลตำบลบางปู ผู้เข้าประกวดภาพถ่าย และพ่อค้าประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก

นอกจากการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านเลนส์กล้องในการประกวดภาพถ่ายแล้ว เทศบาลตำบลบางปู ยังจัดให้มีเวทีเสวนาในหัวข้อ “เรื่องเล่านอกบันทึกชาวบางปู” ซึ่งเป็นกิจกรรมการพูดคุยแรกเปลี่ยนเรื่องราวของคนบางปูในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งอาจยังไม่มีใครทราบเนื้องจากไม่มีการบันทึกไว้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้มีประสบการณ์ที่จะมาร่วมเสวนาให้ผู้ร่วมงานได้รับฟังถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์ที่สำคัญของบางปู โดยมี พันเอก(พิเศษ)อนุสิทธิ์ เวนานนท์ ข้าราชการบำนาญกองทัพบก กองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบก นายบรรเจิด อุดมสมุทรหิรัญ (มะโหนก) ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนอกกะลา(บ้านลุงสอนหลาน) นาวาโท กีรติ เทศเจริญ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพอเพียงตามรอยพ่อ จังหวัดเพชรบุรี และนายยอดมณู ภมรมตรี พิธีกร ดารา นักแสดง ทายาทผู้อยู่ในบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ โดยมีนางสุนีย์ งามมนตรีลีลา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการเทศบาลตำบลบางปู เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยบรรยากาศในการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ “สะพายกล้อง ส่องบางปู” มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ จำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วย อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ด้านการถ่ายภาพ ปี 2552 นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ นายกสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน เฉตระการ ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ปี 2551ดร.สงคราม โพธิ์วิไล บูรพาจารย์การถ่ายภาพ ปี 2560 นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปิลนักถ่ายภาพไทย ปี 2552 อาจารย์เกรียงไกร ไวยกิจ ศิลปิลนักถ่ายภาพไทย ปี 2553 นายสัมพันธ์ อัสรางชัย อุปนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ อาจารย์วันชัย สืบสมาน ช่างภาพกิตติมศักดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายสมบัติ เกตุแก้ว ศิลปินดีเด่นจังหวัดชลบุรี สาขาทัศนศิลป์ภาพถ่าย ปี 2561 ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน สำหรับภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ในครั้งนี้ จำนวน 1,215 ภาพ จากผู้ส่งภาพ จำนวน 170 คน

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบางปู จะประกาศผลการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ในวันที่ 6 กันยายน 2566 และมอบรางวัล วันที่ 10 กันยายน 2566 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู โทรศัพท์ 02-174-3390-99 ต่อ 1223 หรือจ่าเอกวรพงษ์ เปล่งวรรณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ 06-5512-8199 และคุณธัญญาคณิน ง่วนจรฐานะโชติ ผู้ช่วยพนักงานการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 08-0222-8992

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*