ศาสนาและการศึกษา

กาชาดสมุทรปราการ จัดมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a

วันที่ 6 กันยายน 2566 ที่อาคารศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานมอบ

โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ น.อ.อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง พร้อม นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ นายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ดร.ศิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายพชร ศศิชา ชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ

นางกุลภัสสรณ์ เกษมสิริชูวงษ์ รองประธานเลขาธิการมูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติพิธีส่งมอบทุนให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ทุนการศึกษาสงเคราะห์เด็กนักเรียนขาดแคลน ประจำปี 2566 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 260 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้ให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้ารับทุนในครั้งนี้ว่า ขอให้เยาวชนมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตัวเอง ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า และเป็นคนดีของครอบครัวและสังคม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*