ท้องถิ่น

บรรยากาศผลการตัดสินการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2566

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3
ที่ ห้องโถงกลางศาลาสุขใจ สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวิฒิ จำนวน 9 ท่าน ได้ทำการตัดสินการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้หัวข้อ “สะพายกล้อง ส่องบางปู” โดยสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู นำโดยนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้จัดขึ้น ณ ห้องโถงกลางศาลาสุขใจ ซึ่งได้ดำเนินการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยจึงประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ดังนี้  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายดิลก ตามใจเพื่อน สถานที่ถ่ายภาพ คลองตาก๊ก 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิรัช สวัสดี สถานที่ถ่ายภาพ วัดอโศการาม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสุกฤษฏิ์ หิรัญสารพงศ์ สถานที่ วัดโสธรนิมิตต์ และรางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล

โดยทางเทศบาลตำบลบางปู จะทำการมอบรางวัล ในวันที่ 10 กันยายน 2566 ณ เทศบาลตำบลบางปู สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบางปู โทรศัพท์ 02-174-3390-99 ต่อ 1223 หรือจ่าเอกวรพงษ์ เปล่งวรรณ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์ 06-5512-8199 และคุณธัญญาคณิน ง่วนจรฐานะโชติ ผู้ช่วยพนักงานการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 08-0222-8992

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*