ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

“สโมสรโรตารีเอราวัณ” ร่วมจัดกิจกรรมถวายน้ำดื่มโรตารี จำนวน1,000 โหล 4 วัดย่านปากน้ำ

%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%93-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7

“สโมสรโรตารีเอราวัณ” ร่วมจัดกิจกรรมถวายน้ำดื่มโรตารี จำนวน1,000 โหล 4 วัดย่านปากน้ำ และสถานสงเคราะห์คนชรา ในจังหวัดสมุทรปราการ

นายก พรหมพรรณ ทองมี นายกก่อตั้งสโมสรโรตารีเอราวัณ สุภาพบุรุษสำราญ จันทร์เต็ม นายกณัชชารีย์ รัศมีทองตระกูล นายกสโมสรโรตารีเอราวัณ พร้อมด้วย อดีตนายก ธนาวรรณ รุ่งเรือง อดีตนายก ดร.ประสิทธิ์ เจตน์ทรงธรรม อดีตนายก อำพรรณ์ คุณแอน วันทนีย์ กล้าหาญ รทร.ณัชชารีย์ รัตนจิตต์กานนท์ ผู้ใหญ่วิชิต ทองมี ผญ.ม.1 ต.บางเมือง และมวลมิตรโรเทเรียนทุกท่าน

ร่วมจัดกิจกรรมถวายน้ำดื่มจำนวน 1,000 โหล ให้แด่พระสงฆ์ จำนวน 4 วัด และ1มูลนิธิฯสถานสงเคราะห์คนชราท้ายบ้าน ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบด้วย วัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมือง วัดบางนางเกรง ตำบลปากน้ำ (วัดสุกร) วัดบางด้วนนอก ตำบลบางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส ตำบลท้ายบ้าน วันที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น สมาชิกสโมสรโรตารีเอราวัณ ได้ร่วมถวายน้ำดื่มโรตารี ขนาด 500 cc ให้วัด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*