ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ​ ห่วงใยผู้สูงอายุ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ผู้สู่วัยทำกิจกรรมร่วมกัน

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ab
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเพชรไพลินชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ​ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ​ ดร​.ลือกฤติ เพชรบดี​ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ พร้อมด้วย ดร.ธนาชัย​ เพชรบดี​  รองนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ จัดโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 โดยได้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

โดยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2566​ นี้ ทางเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ ได้ดำเนินการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ​ และผู้สูงอายุ ได้มีเวที ทำกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต พร้อมให้ผู้ที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการการฟื้นฟูสมรรถภาพ ร่างกายและจิตใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้ที่ก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ซึ่งได้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย ผู้ที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 300 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวนฤมล​ โพธิ์สุวรรณ และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สูงอายุในยุค 5G กับการปรับตัว และหัวข้อใช้ชีวิตอย่างไรหลังวัยเกษียณ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*