ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ มอบข้าวสาร น้ำดื่มให้วัดต่างๆ

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-33

มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ โดยท่านประธานฯ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน มอบให้รองประธานฯฝ่ายกิจกรรม-ฝ่ายบุคคล/บริหารงานกู้ชีพ น.ส.ปิยนุช พาณิชย์พิศาล และกรรมการบริหารฝ่ายบรรเทาสาธารภัย นายวสุ เผ่าตำรวจ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์/ฝ่ายสื่อสารองค์กร ในนามมูลนิธิฯ เดินทางไปมอบน้ำดื่มตราสิงห์และน้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า ตรา (P80) มอบให้องค์กรสาธารณกุศล วัดต่างๆ ซึ่งทำกิจกรรมเพื่อชุมชนต่อเนื่องจากเทศกาลทิ้งกระจาด งานบุญแจกทานอันยิ่งใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.วัดทองคง น้ำดื่มสิงห์ 40แพ็ค,น้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า 6 ลัง 2.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง น้ำดื่มสิงห์ 40 แพ็ค,น้ำสปาร์คลิ้งลำไยลองก้า 6 ลัง 3.วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ น้ำดื่มสิงห์ 50 แพ็ค,น้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า 15 ลัง และ 4.วัดมหาวงษ์ น้ำดื่มสิงห์ 50 แพ็ค, น้ำสปาร์คคลิ้งลำไยลองก้า 15 ลัง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*