ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 “เดิน-วิ่ง พระดาบส มินิมาราธอน 2023”

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3-5

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาวาอากาศเอก ปภัณศัก สายแจ้ง รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบ ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมผู้แทนบริษัทจ๊อบแอลจอย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระดาบส มินิมาราธอน 2023 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภายในงานมี นายสมศักดิ์ แก้วแสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ, นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี, นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง, นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์, นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาสมุทรปราการ, นางนิภาพร ทองห ล่อ คลังจังหวัดสมุทรปราการ, น.ส.สุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าวครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพียง โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนักเรียนโรงเรียนลูกพระดาบส ได้ร่วมกันเดินแบบเสื้อการแข่งขันสำหรับผู้ลงสมัครภายในกิจกรรมนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรม “เดิน-วิ่ง พระดาบส มินิมาราธอน 2023” เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ มูลินิธิพระดาบส และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีบริษัทเอกชนจากหลายภาคส่วนร่วมให้กันสนับสนุน เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดโครงการพระดาบสบ เพื่อระดมทุนนำรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้ มูลนิธิพระดาบส และโรงเรียนลูกพระดาบส ให้มีสภาพคล่องในการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในการสร้างอาชีพ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งบนถนนเป็นสื่อ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่ง ประเภทเดินวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ประเภทเดินวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร หรือมินิมาราธอน) และประเภทเดินเฉลิมพระเกียรติระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ มูลนิธิพระดาบส สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี และหากผู้ที่สนใจสามารถ สมัคร online บนเว็บไซด์ www.jogandjoy.com โทร02 721 6008-9 ,098 824 1317 หรือที่ มูลนิธิพระดาบส โทร 02 282 7000 / ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*