ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร SAT-1 ครั้งที่ 2

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4-5

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร SAT-1 ครั้งที่ 2 ตรวจสอบความพร้อมทุกระบบ สร้างความมั่นใจก่อนเปิด Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566 นี้

เมื่อวันที่ 12 กันยายน  2566 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสายการบิน ผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร

เทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1 Full – Scale Trial Operations) ครั้งที่ 2 เน้นย้ำความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการแบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ได้ดำเนินการทดลองสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทุกกระบวนการระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1 เช่นเดียวกับการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยเน้นการทดสอบ 7 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบการตรวจบัตรโดยสาร สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น การทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก การทดสอบ Minimum Connecting Time (MCT) และการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง Airport Information Management System (AIMS) กับระบบต่างๆ ของ ทสภ.

ทั้งนี้ การทดลองปฏิบัติการฯ ทุกกระบวนการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีเช่นเคย โดยครั้งนี้สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ ได้ให้การสนับสนุนอากาศยานพร้อมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS) ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์การให้บริการภาคพื้น คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และสายการบินต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นผู้โดยสารสมมติ จำนวน 178 คน ขณะที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ตลอดจนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การทดลองปฏิบัติการฯ

นายกิตติพงศ์ กล่าวสรุปผลการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมมากขึ้น โดยได้มีการนำข้อขัดข้องจากการทดลองครั้งที่ 1 มาปรับปรุงในทุกกระบวนการให้บริการ นอกจากนี้ยังคงเหลือการทดลองฯ ครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยมีสายการบินไทยเวียตเจ็ทเข้าร่วมการทดลองปฏิบัติการฯ กระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้ ทสภ. คาดว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการก่อนเริ่มให้บริการอาคาร SAT-1 แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*