สังคมท้องถิ่น

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มอบน้ำดื่มให้มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ 2,000 แพ็ค

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88
ที่ มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำโดย คุณดอล บุญมั่น ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด นำน้ำดื่มตราสิงห์ ขนาด 1,500 มล.จำนวน 2,000 แพ็ค รวมมูลค่า 180,000 บาท ส่งมอบให้กับทางมูลนิธิร่วมกุศ ลสมุทรปราการ เพื่อให้มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นำไปช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ โดยมี นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ เรืองวานิช รองประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นางสาวปิยนุช พาณิชย์พิศาล รองประธานฝ่ายกิจกรรม มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ตลอดจนคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*