ท้องถิ่น

นายก เทศบาลนครสมุทรปราการ ตรวจรโครงการปรับปรุงลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงค์ยนต์ และ นายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยทีมงานสำนักช่าง เทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าตรวจรายละเอียดและความเรียบร้อยของการดำเนินงานโครงการปรับปรุงลานข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของผู้รับจ้าง เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดตามสัญญาจ้าง ก่อนรับมอบงานและเปิดใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช็คอินแห่งใหม่ของตำบลปากน้ำ เพื่อสามารถเพิ่มรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามเป้าหมายและนโยบายในการพัฒนาให้พื้นที่ตำบลปากน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ด้วยความห่วงใยจากคณะผู้บริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*