สังคมท้องถิ่น

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b-2

นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดสมุทรปราการ ณ คลองบางเพรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายนพพล พันธ์เงิน ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ณ คลองบางเพรียง องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้นายสมพร เกื้อสกุล ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวยรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ อันเนื่องในวันประมงแห่งชาติ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมกับมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

โดยในครั้งนี้ได้ทำการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 200,000 ตัว ลงในคลองบางเพรียง พร้อมกับส่งมอบพันธุ์ปลาให้กับตำบลบางเพรียงในแต่ละหมู่ เพื่อให้ประชาชนได้นำพันธ์ปลาน้ำจืดนี้ปล่อยในแหล่งน้ำในชุมชน เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ และนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมอีกด้วยโดย กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีให้กับประมงจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*