ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

ครอบครัวเดชนทีทำบุญใหญ่ ณเรือนไทยเทพธาดา อ.กำแพงแสน,….

%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 คุณพ่อเดชาและคุณแม่สมปอง เดชนที จัดทำบุญเลี้ยงพระครั้งใหญ่ ณเรือนไทยเทพธาดา ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 70 ไร่ โดยแบ่งเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ สร้างเป็นคฤหาสน์ไม้สักขนาดใหญ่เป็นเรือนไทยเทพธาดา พร้อมเรือนไทยอเนกประสงค์รอบบ้าน อีกหลายสิบหลัง ส่วนพื้นที่ที่เหลือด้านหลังขุดเป็นบ่อน้ำและสวนมะพร้าวน้ำหอมอีกหลายสิบไร่

โดยคุณพ่อเดชา เปิดเผยว่าทั้งเรือนไทยเทพธาดา และเรือนไทยที่ล้อมรอบหลาย 10 ห้องนี้ ตนเองมีความประสงค์คือบริเวณเรือนไทยเทพธารา 2ชั้นซึ่งเป็นเรือนไม้สักใหญ่โดยชั้นบนทำเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าโบราณประเภทเครื่องใช้โบราณซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับถาดช้อนชามและบาตร เครื่องสังฆภัณฑ์โลหะที่เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญ สะสมมากมาย ทั้งของใช้และเครื่องสังคโลกเก่าแก่หลายชิ้นเป็นของโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 รวมอยู่ในตู้ไม้สักหลายสิบตู้ทั่วบริเวณ ส่วนด้านล่างทำเป็นห้องโล่งไว้เป็นที่จัดเลี้ยงพระสงฆ์และสามเณร โดยบางส่วนทำเป็นห้องพัก พร้อมอาคารเรือนไทยที่ล้อมรอบหลายสิบหลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่พักของญาติธรรม พระภิกษุสงฆ์และสามเณรต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาพักเพื่อทำกิจกรรมทางศาสนาหรือพระเณรมาพักเพื่อเตรียมสอบพระปริยัติธรรมที่พุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมและที่วัดต่างๆ ในเขตกทม.ซึ่งทุกครั้งจะมีญาติธรรมมาร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารพระและสามเณรที่มาพัก หรือทำกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ ที่นี้เป็นจำนวนมากมิได้ขาด

อีกทั้งเปิดให้ทางชุมชนและพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ที่จะมาขอใช้ทำกิจกรรมทางศาสนาโดยเพื่อเป็นพุทธบูชาอีกด้วย โดยคุณพ่อเดชาและคุณแม่สมปองพร้อมครอบครัวนับเป็นพุทธสาสนิกชน ใจบุญใจกุศลที่ยึดมั่นทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดมา และในการทำบุญครั้งนี้เป็นการทำบุญใหญ่ที่เคยทำมาทุกปีแต่ได้หยุดไปหลังจากที่มีสถานการณ์โควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้จึงได้จัดทำบุญเลี้ยงพระและสามเณรจำนวน 69 รูป นอกจากทำบุญเลี้ยงพระและสามเณรแล้ว ยังได้มีการจัดแจกข้าวสาร น้ำดื่มอาหารแห้งจำนวน 500 ชุดพร้อมแจกเงินสดให้กับเด็กๆลูกหลานผู้ที่มารับสิ่งของอีกคนละ 100 บาทสร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งเจ้าภาพและผู้ยากไร้ที่มารับสิ่งของ อีกทั้งจัดเลี้ยงข้าวปลาอาหาร แก่ญาติมิตรที่มาร่วมงานบุญครั้งนี้โดยมีคหบดีญาติมิตรสายบุญมาสร้างกุศลอนุโมทนาบุญร่วมกับคุณพ่อเดชาและคุณแม่สมปองพร้อมครอบครัวเดชนทีในการทำบุญใหญ่ที่อาคารเรือนไทยเทพธาดาครั้งนี้เป็นจำนวนมากด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*